Tørkeserviettservietter

  • Barrels disinfection wipes

    Tørkeserviettservietter

    Dreper bakterier – 99,99% skånsom for hånd- eller hudrensing 100 vindusviskere Veiledning Ikke utsett for direkte sollys, helst plasser dem på et kjølig sted. Ikke bruk på møbler. Skyll ikke toaletter, kast dem i søppel. Fjern lokket og åpne tetningen. Trekk opp hjernen til midtarket, vri det og tre gjennom dispenseren som er delt i lokket. Trekk arket ut i en vinkel. Når du er ferdig, lukker du lokklaffen for å holde på fuktigheten. Antibakterielle våtservietter er perfekte for q ...